Route 66 algemeen

Hoofddorp

Lisse

Maarssen

Algemene informatie Route 66

o.l.v. Rob van Dijk:

” In het voorjaar van 2009 hoorde ik, op weg naar een concert, in de auto achter elkaar “New York, New York” en “Route 66”. En, opgegroeid met dit soort songs begon in mijn geest een plan te broeden om dat soort songs met een groep mensen, ’s morgens, gewoon voor de gezelligheid, zo goed mogelijk vierstemmig te gaan zingen.

Dat broeden ging steeds vastere vormen aannemen en op 09-09-09 kwamen we, na een advertentie in de lokale pers, voor het eerst bij elkaar.

Ik kreeg gelijk: ik was niet de enige, die met dit soort songs was opgegroeid! En: het wérd gezellig en de leden waren bovendien gretig genoeg om het nog zo goed mogelijk te doen ook!

Kortom: een succes: het spul groeide uit tot 66 personen. En de repetitielokaliteit laat niet meer mensen toe; dan maar een wachtlijst…..

Reden genoeg om twee en een half jaar later nog een groep bij elkaar te harken in Maarssen, die inmiddels ook is uitgegroeid tot 66 man!
Reden genoeg om nóg zo’n groep bij elkaar te harken: weer twee en een half jaar later in Lisse, inmiddels ook weer uitgegroeid tot zo’n 66 man. En: elke repetitie is een feest!

Reden genoeg…  Ach wie weet….